Usługa zakładania spółek obejmuje:

 1. Zakładanie spółek osobowych:
 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo – akcyjne
 • spółki partnerskie.
 1. Zakładanie spółek kapitałowych:
 • spółki akcyjne, 
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 1. Zakładanie spółek o charakterze mieszanym lub o innej, bardziej skomplikowanej strukturze:
 • spółki komandytowej z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub funduszu inwestycyjnego, 
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowe, 
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo – akcyjne, 
 • spółki zwanej koncepcją, w której osoba inwestująca nie posiada udziałów (spółka cicha), 

Usługa zakładania spółek obejmuje cały proces, który ma na celu postawienie oraz założenie przez klienta spółki, według jego indywidualnych wytycznych i stworzonej do realizacji założonych przez niego celów gospodarczych. W ramach naszych usług przygotowujemy projekty umów spółek oraz zgód korporacyjnych. Ponadto przeprowadzamy cały proces rejestracji, występujemy o rejestrację zarejestrowanego podmiotu jako płatnika VAT oraz składamy formularz z danymi uzupełniającymi do Urzędu Skarbowego.

 W celu skorzystania z oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z kancelarią notarialną.